Styret i Nanset Diskgolf

Glenn Pedersen Leder Nanset Diskgolf leder.diskgolf@nansetif.no
Håkon Gram S Russeltvedt Nestleder Nanset Diskgolf  
Erik Frøyd Styremedlem (Sekretær)  
Tom Thorsen Styremedlem  
Ole Henrik Thjømøe Styremedlem (Banesjef)