God Jul og Godt nytt år !

Det nærmer seg slutten på 2021 som også i år ble preget av pandemien. Den har vært styrende for det meste av aktiviteter for oss alle.

Det gjelder også for oss i Nanset Idrettsforening.

Aktivitene for barn og unge som har vårt hovedfokus har vært preget av dette.

Selv med mindre aktivitet koster det å drifte en idrettsforening.

Vi takker for at dere er med og støtter oss og håper på et fortsatt godt samarbeid fremover.

Nanset IF ønsker en riktig god jul og et godt år i 2022.