Nansetdagen lørdag 3 september 2022 kl. 1200 - 1600.

Velokommen til Nansetdagen lørdag 3 september 2022 klokken 1200 - 1600.
 
 • Arrangementet er tenkt som et bymiljø-/nærmiljøtiltak for aktuelle foreninger i vårt nærområde som har lyst til å være med. Eks, kirke, skoler, SFO, AFO, barnehager, korps….. Osv
 • Dette er et gratis arrangement..
 • Hensikten er at foreningene skal få anledning til profilere sine aktiviteter for hverandre og befolkningen i området.
 • Bli bedre kjent med hverandre og kanskje finne krysningspunkter for mulig videre samarbeide.


  Hva er målet med Nansetdagen 2022?
 • Øke kjennskapen til nærmiljøets foreninger og frivillige organisasjoner, samt bedre samarbeidet mot disse.
 • Hverdagsintegrering- økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet
 • Hverdagsintegrering handler om å skape tillit, tilhørighet, nettverk og deltakelse
 • Markedsføre klubbens egne grupper og aktiviteter. Nanset IF vil gjerne bidra til økt aktivitet i vårt nærmiljø. Dette på tvers av aktivitetstilbudet.
 • Ekstra fokus på tilbud til eldre som på mange måter er en ny gruppe som har behov for mosjon, diverse oppgaver/kurs/instruktører og sosial kontakt. Mange som er ensomme i denne gruppen.
 • Markedsføre bydelens mangfold