Nye retningslinjer

Hei dere!

 

Regjeringen har nå fjernet mange av koronatiltakene. Et utdrag som gjelder organiserte idrett- og fritidsaktiviteter og åpne arrangementer, følger nedenfor.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

Vær oppmerksom på at Larvik kommune raskt kan innføre lokale forskrifter ved behov. Informasjon om hva som gjelder i Larvik til enhver tid finner du her.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er nødvendig

Offentlige arrangementer

Munnbind

 • Ingen antallsbegrensninger
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller på arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for flere enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak som er omtalt i relevant standard om smittevern.
 •  
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter 
  • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.