Tilbud Family Sports Club

Hei !

 

Denne avtalen gjelder nye medlemmer, og medlemmer som er ute av sin bindingstid gjennom andre
typer medlemskap.

Alle som er berettiget denne rabatten må ved første oppmøte ha med en bekreftelse på tilhørighet til klubben.

Aktive utøvere og medlemmer i Nanset IF får følgende tilbud fra Family Larvik:

1. Tilgang til våre to senter inkl. gruppetimer, 12 måneder binding; kr. 349,- pr. mnd. (uten binding kr. 449,- pr. mnd.)*

2. TilgangkuntilTorstrand,kunhelsestudio,12månederbinding;kr.249,-pr.mnd. (uten binding kr. 349,- pr. mnd.)

Et engangs innm. gebyr på kr. 459,- tilkommer alle nytegninger. *Ønskes tilgang til Yoga studio, tilkommer kr. 100,- pr. mnd..

Foresatte til yngre utøvere i Nanset IF, som ikke er medlemmer i klubben, får følgende tilbud:

1. Tilgang til våre to senter inkl. gruppetimer, 12 måneder binding; kr. 499,- pr. mnd. (uten binding kr. 599,- pr. mnd.)*

2. TilgangkuntilTorstrand,kunhelsestudio,12månederbinding;kr.349,-pr.mnd. (uten binding kr. 449,- pr. mnd.)

Et engangs adm. gebyr på kr. 459,- tilkommer alle nytegninger. *Ønskes tilgang til Yoga studio, tilkommer kr. 100,- pr. mnd..

Denne rabattavtalen kan ikke benyttes i kombinasjon med andre kampanjetilbud/rabatter dersom ikke annet er spesifisert i klartekst i markedsføringen.

 • Det tas forbehold om indeksregulering etter endt minimumsperiode på 12 måneder. I praksis betyr dette at utøveren må vise ny tilknytning til dere hvert år for å beholde avtalen.

 • Dersom annet ikke avtales, vil de individuelle medlemskapene etter endt bindingstid (12 måneder) gå automatisk over til” løpende medlemskap” med indeksregulering av prisen. Dette innebærer at de individuelle medlemskapene forlenges med en måned av gangen etter endt bindingstid.” Løpende medlemskap” kan sies opp med en måneds skriftlig varsel.

 • Family praktiserer frysforsikring for de som ønsker å ha tilgang til å fryse medlemsskapet sitt. Vi ønsker derimot i denne omgang å tilby dere frys (max 2 mnd. ila en 12 mnd. periode), kostnadsfritt.

  Foresatte eller ledsagere til yngre utøvere som ikke er medlem i Nanset IF eller ikke har medlemskap hos Family Larvik, betaler kr. 150,- pr. drop in for trening på Family Langestrand, ved fremleggelse av bevis for klubbtilhørighet.

  Vår Lounge/relaxeavdeling står til disposisjon for avslapning, og vi byr på gratis kaffe og te.
  Våre medlemmer har også tilgang på gratis parkering ved begge senter. Begge senter er også utstyrt med badstuer i begge garderober.

Forpliktelser:

 • Utøverens individuelle medlemskap kan ikke prisjusteres de første 12 måneder fra innmeldingsdato, da de er inne i en” bindingsperiode” som er forpliktende for begge parter.

 • Kontaktperson ved deres klubb er forpliktet til å informere om treningsavtalen på de arenaer som ses hensiktsmessig. Denne informasjonsplikten gjelder også ved eventuelle endringer i avtalen, slik som f.eks prisendring, oppsigelse av treningsavtale etter endt avtaleperiode etc.