Årsmøte for skigruppa

Årsmøte for skigruppa skjer tirsdag 13 februar kl. 19:30 på klubbhytta.

Agenda:

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjennelse av årsregnskapet

4. Godkjennelse av treningsavgift

5. Godkjennelse av budsjett 2018

6. Valg av styre